© 2017 by Mariska Zwaans.        Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon

Autismecoaching

Bij de autismecoaching heb ik kortdurende trajecten waarin ik specifiek op autisme gerelateerd gebied handvatten en tips geef voor het kind, jongere en/of ouder.

Als ervaringsdeskundige moeder weet ik precies waar de knelpunten zitten en waar men tegen aan kan lopen en waar een ander dat lastiger vindt te begrijpen. 

Ik kom bij het kind, de jongere of u als ouder thuis. Daar waar de meeste regelmaat en structuur is en ook precies daar waar de veilige haven is maar waar het ook juist mis kan gaan.

 

Ik geef individuele begeleiding voor ouders, verzorgers en aanverwanten.

Hoe ga je om met het feit dat je kind of kleinkind de diagnose autisme heeft gekregen.
Hoe ga je om met de omgeving die daarop reageert.
Wat zijn er allemaal voor regelingen en waar kan ik terecht voor deze bepaalde regelingen

Een diagnose bepaald niet wie ik ben!
Een diagnose zorgt ervoor dat je een paar dingen over mij beter kunt begrijpen!
Maar zoals iedereen ben ik mijn eigen unieke zelf!!!


Bij volwassenen en kinderen met autisme worden alle prikkels die ze binnenkrijgen op een andere manier verwerkt. Dit gebeurt via de zintuigen. Zien, proeven, horen, voelen enz. 
Dit kan leiden tot een andere manier van verbanden leggen in de hersenen. Wat weer kan leiden tot een bepaalde manier van uiten van hun emoties. Boos is gelijk heel boos, bang is gelijk heel bang en verdrietig is gelijk heel verdrietig. Er is bijna geen opbouw van de emoties en gaat van 0 tot 10.

Autisme kan op verschillende manieren tot uiting komen. Dit is vooral afhankelijk van de ernst van de stoornis, de intelligentie van het kind en de mate waarop de ontwikkeling tot gang is gekomen. In Nederland spreken we daarom van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hieronder vallen (kern)autisme, PDD-Nos, Syndroom van Asperger, Stoornis van Rett en desintegratiestoornis.  
Bij PDD-Nos gaat het om mensen waarvan niet duidelijk aan alle symptomen en criteria van autisme voldoen. Hieronder valt ook McDD. 

Mensen met een vorm in het autisme spectrum kunnen onderling erg verschillen, toch zijn er enkele overeenkomsten zoals problemen in sociale interactie (waar op dit moment een studie aan de gang is die dit wetenschappelijk kan weerleggen), problemen in de communicatie, problemen in de verbeelding, vaak bizar gedrag en rigide gedragspatronen.


Autisme is een stoornis in de informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen de samenhang tussen afzonderlijke waarnemingen niet goed zien. Voor hen hebben dingen en/of situaties een heel andere betekenis. Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen en kunnen hierdoor de sociale situaties in hun leven niet of moeilijk begrijpen. 
Sociaal gedrag komt dan ook moeilijk tot ontwikkeling. Het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis wat wil zeggen dat het diep doordringt in alle ontwikkelingsgebieden en daardoor invloed heeft op het gehele functioneren van de persoon.